Lojza a Líza

Lojza a Líza

Poněkud zmodernizovaná, ale pořád nestrácí svůj ojedinělý půvab... Zobrazuje tentokrát trochu jiné potřeby lidí v dešní době, než jen vodu.